O nama


Usljed konstantnog i ubrzanog razvoja i otvaranja tržišta Bosne i Hercegovine prema susjednim zemljama, te usklađivanja domaćih zakonskih rješenja sa evropskim zakonodavstvom, specijalizovane advokatske usluge su se nametnule kao potreba.

Poresko pravo, kao jedna od najdinamičnijih grana prava, podložno je stalnim promjenama. Bosna i Hercegovina je, usvajanjem seta zakona, početkom 2006. godine počela primjenjivati novi način oporezivanja prometa, uvodeći sistem PDV-a, koji se u Evropskoj uniji primjenjuje posljednjih nekoliko decenija.
Osnivanjem Uprave za indirektno oporezivanje, poreski sistem BiH je postao najkomplikovaniji u Evropi, koji podrazumijeva četiri autonomne poreske administracije, sa potpuno odvojenim nadležnostima, koje obavljaju svoje nadležnosti u skladu sa mnogobrojnim procesnim i materijalnim aktima. Kompleksnost poreskog prava u BiH dodatno je izražena u činjenici da samo poresku oblast obuhvata preko 40 zakona sa više stotina podzakonskih akata.
Pored toga, sudska i upravna praksa u primjeni navedenih poreskih propisa je ogromna, često je podložna promjenama, ali i neujednačena, nekada čak zavisno i od mjesne nadležnosti Suda.

Negativne efekte učestalih prekršaja koje čine poreski obveznici usljed ulaska u potpuno nov i nepoznat sistem oporezivanja, a koje su poreske administracije u BiH redovno sankcionisale, pojačale su godine privredne stagnacije koje su uslijedile.
Advokatska kancelarija Dejana Rakića je specijalizovana za oblast poreza, ali i za niz drugih oblasti koji regulišu finansijsko poslovanje pravnih i fizičkih lica (devizno poslovanje, propise iz oblasti trgovine, te carinske propise). Naš cilj je da klijentima pružimo potpunu pravnu zaštitu njihovih poreskih prava i udruženim naporima održimo korak sa dinamičnim promjenama.